dom50+ dom pasywny | biuro architektoniczne | BEBIURO

dom50+ | dom pasywny

dom50+

info

lokalizacja: Lesko
powierzchnia zabudowy: 108 m2
powierzchnia całkowita: 117,6 m2
powierzchnia użytkowa: 64,2 m2
projekt: 2012

opis

Inwestorem jest małżeństwo w wieku przedemerytalnym. Planowana inwestycja początkowo będzie pełniła funkcję domu letniskowego, a docelowo stałego miejsca zamieszkania po przejściu na emeryturę przyszłych właścicieli. Dom ma stanowić miejsce wypoczynku, pewnego rodzaju izolacji i wyciszenia. Inwestorzy szukają niewielkiego i funkcjonalnie urządzonego domu.

dom50+ | dom pasywny dom50+ | dom pasywny dom50+ | dom pasywny

idea

dom50+ | dom pasywny - idea

dom50+ | dom pasywny - idea

dom50+ | dom pasywny - idea

dom50+ | dom pasywny - idea

schematy przyjętych rozwiązań

dom pasywny

Dom został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zużycie energii. W projekcie zostały wykorzystane rozwiązania, które w znacznym stopniu zmniejszają wydatki na ogrzewanie. Roczne zapotrzebowanie na energię wynosi poniżej 15 kWh/m2.

ergonomiczna bryła budynku

Budynek jest zwartą formą, bez zbędnych wykuszy, tarasów i balkonów, które podrażają koszt budowy i dodatkowo stanowią miejsca występowania mostków cieplnych. Zwarta bryła jest łatwiejsza do ogrzania, ma mniej powierzchni zewnętrznych, przez co traci mniej ciepła.

dobra izolacja przegród zewnętrznych

Dobrze ocieplony budynek gwarantuje wysoki komfort przy niskich i wysokich temperaturach zewnętrznych. Ogranicza straty ciepła powstające w wyniku przenikania przez przegrody. Skutecznie zmniejsza wydatki na ogrzewanie i klimatyzację.
Przegrody zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ciepła U = 0,09 W/(m2K) oraz są nieprzepuszczalne dla powietrza. W ten sposób straty ciepła zostały ograniczone do minimum.
Wszystkie okna mają niskoemisyjne szyby o przenikalności światła słonecznego powyżej 70 procent. Ograniczają one straty ciepła i pozwalają na dogrzewanie pomieszczeń w dni słoneczne.

ograniczenie użycia sztucznego światła

Okna zostały rozmieszczone na bryle budynku z uwzględnieniem wędrówki słońca w różnych porach roku. Wszystkie okna znajdują się od nasłonecznionej strony. Naturalne oświetlenie jest maksymalnie wykorzystane, a potrzeba użycia sztucznego oświetlenia zredukowana do minimum.
dom50+ | dom pasywny - schemat wędrówki słońca

pasywne ogrzewanie przez przeszklenia

W okresie zimowym korona drzewa ustawionego pomiędzy budynkiem domu, a garażem pozbawiona jest liści. Drzewo przepuszcza promienie słoneczne nagrzewając budynek i jego wnętrza.
Najwięcej przeszklenia znajduje się od strony zachodniej i południowej, gdzie zyski cieplne są największe. Natomiast od północy nie ma okien, ponieważ okna mogłyby wychładzać wnętrze budynku.
dom50+ | dom pasywny - pasywne ogrzewanie przez przeszklenia

naturalne chłodzenie

W okresie letnim, kiedy słońce jest najmocniejsze, promienie słoneczne zostają rozproszone przez liście. Drzewo osłania dom przed nadmiernym przegrzaniem, dając delikatne zacienienie.
dom50+ | dom pasywny - naturalne chłodzenie

ochrona przez chłodnym wiatrem

Układ funkcjonalny został rozdzielony na dwa budynki z umieszczonym pomiędzy nimi drzewem. Budynek garażu oraz drzewo osłania bryłę domu przed wpływem chłodnych wiatrów w zimie. Dodatkową zaporę stanowi zadrzewienie występujące od strony północnej.
dom50+ | dom pasywny - ochrona przed chłodnym wiatrem

wytworzenie optymalnego mikroklimatu

Drzewo ma melioratywny wpływ na mikroklimat wokół domu. W okresie letnim pomaga w zatrzymaniu wilgoci i niskiej temperatury utrzymującej się w godzinach porannych, aż do godzin popołudniowych.
dom50+ | dom pasywny - wytworzenie optymalnego mikroklimatu

rekuperacja + gruntowy wymiennik ciepła

Rekuperator ogranicza straty ciepła z powietrza potrzebnego do wentylacji pomieszczeń. W okresie grzewczym wymieniane powietrze dogrzewane jest przez powietrze usuwane z budynku. W okresie letnim chłodniejsze powietrze usuwane z wnętrza budynku ochładza powietrze pobierane. Rekuperator uzupełnia pasywne ogrzewanie przez przeszklenia i wspomaga naturalne chłodzenie pomieszczeń w lecie, połączony jest z gruntowym wymiennikiem ciepła.
Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje energię geotermalną do ogrzewania powietrza. Świeże powietrze z zewnątrz pobierane jest przez otwór zakończony filtrem powietrza, umieszczony w pobliżu budynku. Powietrze prowadzone jest pod ziemią. Ogrzane lub ochłodzone powietrze, w zależności od pory roku, przechodzi już wewnątrz budynku przez rekuperator i dalej przez nagrzewnicę, gdzie w razie potrzeby zostaje dogrzewane do odpowiedniej temperatury. Powietrze o odpowiedniej temperaturze wędruje kanałami do pomieszczeń. Wymienione powietrze kierowane jest ponownie do rekuperatora, a następnie usuwane na zewnątrz budynku.
Maksymalna sprawność instalacji odzysku obliczona jest na 90 procent.
dom50+ | dom pasywny - rekuperacja i gruntowy wymiennik ciepła

wykorzystanie ciepła produkowanego przez urządzenia elektryczne, oświetlenie oraz ciepła emitowanego przez mieszkańców

Ściany domu posiadającego niski współczynnik przenikania ciepła, pozwalają na kumulowanie ciepła wewnątrz bryły i zapobiegają jego utracie. Takie rozwiązanie pozwala na czerpanie zysków cieplnych wytwarzanych przez urządzenia elektryczne (np. lodówkę, komputer), oświetlenie oraz przez osoby przebywające wewnątrz budynku.
dom50+ | dom pasywny - wykorzystanie ciepła produkowanego przez urządzenia elektryczne, oświetlenie oraz ciepła emitowanego przez mieszkańców

dom ekologiczny

Dom prawie w całości wykonany jest z drewna. Pozyskanie drewna, jako materiału budowlanego, nie wiąże się z emisją CO2, jak w przypadku cementu czy stali. Drewno ulega całkowitej biodegradacji, dzięki czemu po zakończonym okresie użytkowania budynku można go rozebrać i zutylizować lub wykorzystać jako biopaliwo.

dom w tydzień

Dom wykonany jest z prefabrykowanych ścian. Szkielet stanowią ściany o układzie słupowo-ryglowym wzmocnione płytą OSB. Gotowe ściany zostaną przywiezione na miejsce budowy i ustawione na przygotowanych wcześniej fundamentach. Następnie będzie zamontowana instalacja, stolarka i okładzina elewacyjna. Czas pracy na miejscu budowy planowo nie przekracza jednego tygodnia.

rzut parteru

dom50+ | dom pasywny - rzut parteru

rzut pierwszego piętra

dom50+ | dom pasywny - rzut pierwszego piętra

rzut dachu

dom50+ | dom pasywny - rzut dachu

przekrój

dom50+ | dom pasywny - przekrój

elewacje

dom50+ | dom pasywny - elewacja dom50+ | dom pasywny - elewacja dom50+ | dom pasywny - elewacja

wnętrza

dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu dom50+ | dom pasywny - wnętrze domu