news | architekt Rzeszów, Kraków | BEBIURO


NEWS

06.12.2014

projekt FARADAY | współpracy transgranicznej w obszarze OZE | Odnawialne Źródła Energii Odnawialnej | Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej | RARR | Agencja Europejskich Innowacji

FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE

Bierzemy udział w projekcie FARADAY.
Organizatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej i Agencja Europejskich Innowacji (Ukraina).
Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze 2 regionów objętych projektem przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego Podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce i obwodu lwowskiego na Ukrainie poprzez realizację wspólnej inicjatywy instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii.

strony projektu:
FARADAY >>>
RARR >>>

20.04.2014

życzenia | Wesołych Świąt | architekt -  BEBIURO

Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa
życzy BEBIURO